ES projektai

UAB „Sinkroteksas“ įgyvendina projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0054 „UAB „Sinkroteksas“ MTEP“, kurio tikslas – sukurti birių (įskaitant netirpstančius vandenyje) ir skystų produktų   gamybos įrangą ir technologijas, kuriose klampios masės  ar suspensijų  gamyba  vyksta skystos medžiagos aukšto slėgio sūkuriniame sraute. Įdiegus kuriamą įrangą ir technologijas galima paruošti vienalytę masę per žymiai trumpesnį laiką, naudojant mažiau medžiagų ir energijos nei naudojant įprastą elektromechaninę įrangą ir technologijas. Naudojant šią įrangą ir technologijas bus prailginamas galutinių produktų galiojimo laikas, gerės gaminių kokybė ir maisto sauga.

UAB “Sinkroteksas” įgyvendinamas projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Projekto metu kuriamų  technologinių sprendinių, metodų bei įrangos komplektų prototipų ar  analogų, gaminamų pramoniniu būdu ir veikiančių gamybos įmonėse, šiuo metu  nėra. Kuriamos  technologijos ir  įranga  gali būti pritaikoma įvairiose pramonės šakose: maisto pramonėje,  farmacijoje, chemijos pramonėje ir kt.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra projekto vertė – 797.727,02, jo įgyvendinimui skirta 483.128 EUR parama.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Biržų duona“.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/uab-sinkroteksas-mtep

      

Mes siūlome jums aukščiausią kokybę